برای مشاهده این صفحه ابتدا باید وارد سایت شوید

 

لیست دانشگاههای معتبر آمریکا که مورد تائید وزارت علوم هستند : 

 1.  

 2. Arizona State University

  Boston University

  Brown University

  California Institute of Technology    

  Carnegie Mellon University               

  Case Western Reserve University      

  College of William & Mary

  Columbia University              

  Cornell University      

  Dartmouth College

  Duke University

  Emory University       

  George Washington University

  Georgetown University 

  Georgia Institute of Technology

  Harvard University    

  Indiana University

  Indiana University Bloomington

  Johns Hopkins University      

  Massachusetts Institute of Technology         

  Michigan State University

  New York University (NYU)

  Northwestern University       

  Ohio State University

  Pennsylvania State University

  Princeton University  

  Purdue University

  Rensselaer Polytechnic Institute

  Rice University

  Rockefeller University

  Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 

  Stanford University   

  Stony Brook University   

  Texas A&M University - College Station

  The University of Texas at Austin

  Tufts University         

  University of Arizona

  University of California Berkeley                  

  University of California Davis

  University of California Irvine          

  University of California Los Angeles

  University of California Riverside

  University of California Santa Barbara         

  University of California Santa Cruz 

  University of California, San Diego        

  University of Chicago

  University of Colorado at Boulder United States

  University of Colorado at Denver

  University of Florida

  University of Hawaii

  University of Illinois – Urbana

  University of Illinois, Chicago (UIC) 

  University of Iowa

  University of Maryland, college park

  University of Massachusetts, Amherst 

  University of Michigan

  University of Minnesota, Twin Cities

  University of North Carolina, Chapel Hill      United States

  University of Notre Dame     

  University of Pennsylvania    

  University of Pittsburgh        

  University of Rochester

  University of Utah

  University of Virginia

  University of Washington

  University of Wisconsin Madison

  Vanderbilt University

  Washington University in St. Louis

  Yale University                                  

  Yeshiva University

  University of Oklahama, Norman, OK

  Colorado School of Mines

  Syracuse University

  University of Southern California

  University of Missouri - Columbia, MO

  Pepperdine University, School of Law صرفاً در رشته حقوق (کلیه گرایشها)

   

بعد از انتخاب دانشگاه مورد نظر و دریافت فرم I-20 میتوانید جهت دریافت وقت دانشجوئی و امور مربوط به آن با ما در تماس باشید .