برای مشاهده این صفحه ابتدا باید وارد سایت شوید

 

 وقت سفارت انگلیس در استانبول

 

  شرایط دریافت وقت سفارت انگلستان در استانبول همانند شهر آنکارا می باشد، و میتوانید از مطالب وقت سفارت انگلیس در آنکارا استفاده نمائید.

نکته قابل توجه این است که مراحل دریافت برگه عبور از سفارت ایران در استانبول با شهر آنکارا کمی متفاوت است که در لینک زیر برای شما توضیح داده ایم.

 

 

در ذیل ادرس شرکت امور ویزا را در استانبول مشاهده می نمائید:

 WORLD BRIDGE, Abide-i HürriyetCaddesi, GeçitSokak Akin Is Merkezi No. 10, Sisli, Istanbul (0090312)4682820-21 , 4683357 0090213 5138230